Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 5/12/2016Σημαντικά Νέα

 • 06.12.2016 Απόφαση ΡΑΕ σχετικά με τη «Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata-Σιδηρόκαστρο για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 30.09.2017» περισσότερα...
 • 05.12.2016 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) περισσότερα...
 • 05.12.2016 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί σχεδίου κατευθύνσεων και οδηγιών προς τους αρμόδιους Διαχειριστές των Αγορών για την κατάρτιση των Κωδίκων των Αγορών, κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185) περισσότερα...
 • 02.12.2016 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata/Σιδηρόκαστρο περισσότερα...
 • 30.11.2016 Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων των Κατηγοριών Ι και ΙΙ στο πλαίσιο της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Β’ 3627/09.11.2016) για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 29.11.2016 Προκήρυξη 4/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ» περισσότερα...
 • 25.11.2016 Αίτηση για χορήγηση άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΗ Α.Ε.», με δ.τ. «ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 18.11.2016 Ανάρτηση της από 21-10-2016 δημοσίευσης της αίτησης της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» περισσότερα...
 • 18.11.2016 Ανάρτηση της από 10-11-2016 δημοσίευσης της αίτησης της «ΡΕΒΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» περισσότερα...
 • 10.11.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Σπάρτα», ΔΕ Θίσβης, Δ. Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 21.10.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη υπ'αριθμ. 3/2016 συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της ΡΑΕ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.