Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 29/09/2016Σημαντικά Νέα

 • 29.09.2016 Ανακοίνωση ΡΑΕ περισσότερα...
 • 29.09.2016 Δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) και Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ( Σ.Ε.Σ.Τ.) της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, 10, παρ. 3 του ν.4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149/9.8.2016) αντίστοιχα περισσότερα...
 • 27.09.2016 Ανακοίνωση της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 26.09.2016 Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του για την εφαρμογή των διατάξεων για τη χρέωση που επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 περισσότερα...
 • 20.09.2016 Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Άρθρου 40 του ν.2773/1999, όπως ισχύει (Άρθρο 143 του ν.4001/2011).

Απολογιστικά Στοιχεία και Πρόβλεψη για την Εξέλιξή τους.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 13.09.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Όρη Λεκάνης», Δ.Ε Νικηφόρου, Δ. Παρανεστίου, ΠΕ Δράμας, της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ LUDWIG FURST & ΣΙΑ E.E.», ως προς τη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθμού περισσότερα...
 • 13.09.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ στη θέση «Μούσδα», ΔΕ Σιδηρόνερου, Δ. Δράμας, ΠΕ Δράμας, της εταιρείας «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», ως προς τη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθμού περισσότερα...
 • 25.08.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Aίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EZPADA S.R.O.» περισσότερα...
 • 25.08.2016 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Καλντερίμι», ΔΕ Θίσβης, Δ. Θηβαίων, ΠΕ Βοιωτίας της εταιρείας «VENTO ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.