Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 20/04/2018Σημαντικά Νέα

 • 20.04.2018 Aποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2021 του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας περισσότερα...
 • 20.04.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 των Δικτύων Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας περισσότερα...
 • 20.04.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής Αττικής περισσότερα...
 • 20.04.2018 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 18.04.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή και τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 20.04.2018 Τροποποίηση της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», ως προς την μετοχική σύνθεση και την επωνυμία της περισσότερα...
 • 20.04.2018 Μεταβίβαση της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου, της εταιρείας «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 20.04.2018 Ανάρτηση της από 13.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑ Ο.Ε.» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΑΥΓΗ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 17.04.2018 Ανάρτηση της από 03.04.2018 και 04.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις εφημερίδες «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 17.04.2018 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2018 περισσότερα...
 • 27.03.2018 Συμμετοχή σε έρευνα του ACER σχετικά με τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για την ηλεκτρική ενέργεια περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.