Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 18/04/2018Σημαντικά Νέα

 • 18.04.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (CCR GRIT) σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή και τη μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους αναδιανομής και αντίρροπης συναλλαγής περισσότερα...
 • 17.04.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή περισσότερα...
 • 13.04.2018 Παράταση της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου περισσότερα...
 • 10.04.2018 Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού της μέγιστης διαθέσιμης ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων του Συστήματος περισσότερα...
 • 05.04.2018 Παράταση λήξης Δημόσιων Διαβουλεύεσεων της ΡΑΕ περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.04.2018 Ανάρτηση της από 03.04.2018 και 04.04.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις εφημερίδες «Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 17.04.2018 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2018 περισσότερα...
 • 27.03.2018 Συμμετοχή σε έρευνα του ACER σχετικά με τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για την ηλεκτρική ενέργεια περισσότερα...
 • 22.03.2018 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 19.03.2018 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τηε εταιρείας «REVOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» περισσότερα...
 • 19.03.2018 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Σμαϊλόγγοσι», ΔΕ Ιεράπετρας, Δ. Ιεράπετρας, ΠΕ Λασιθίου της εταιρείας «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.–Α.ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.