Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/06/2018Σημαντικά Νέα

 • 21.06.2018 Διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου "European Forum on Clean Energy for Islands", στη Νάξο, 9-11 Ιουλίου 2018 περισσότερα...
 • 20.06.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ περισσότερα...
 • 19.06.2018 Διαγωνισμοί ΑΠΕ: Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο πλαίσιο των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων της ΡΑΕ για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών έργων ΑΠΕ περισσότερα...
 • 15.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) περισσότερα...
 • 12.06.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.4414/2016 σχετικά με το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 19.06.2018 Ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ACER, αναφορικά με τη μελέτη του Cost of GaS Disruption (CoGD) περισσότερα...
 • 15.06.2018 Προκήρυξη διενέργειας τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τριών (3) χρήσεων της ΡΑΕ περισσότερα...
 • 06.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», ΔΕ Λαυρεωτικής, Δ. Λαυρεωτικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», ως προς το ορθό της θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου περισσότερα...
 • 06.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», ΔΕ Λαυρεωτικής, Δ. Λαυρεωτικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», ως προς το ορθό της θέσης εγκατάστασης του αιολικού πάρκου περισσότερα...
 • 06.06.2018 Προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «GREENERA ENERGY HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τη μετοχική τους σύνθεση περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.