Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 22/03/2017Σημαντικά Νέα

 • 22.03.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας και τις σχετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας περισσότερα...
 • 22.03.2017 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...
 • 21.03.2017 Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 περισσότερα...
 • 17.03.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων περισσότερα...
 • 15.03.2017 Αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 149/2017 και 150/2017 καθώς τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρόσθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 17.03.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Σταυρούδι», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ENERFARM 4 AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 17.03.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό στη θέση «Ροδιές», ΔΕ Αμφίπολης, Δ. Αμφίπολης, ΠΕ Σερρών, της εταιρείας «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» περισσότερα...
 • 06.03.2017 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ» περισσότερα...
 • 06.03.2017 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΡΑΕ» περισσότερα...
 • 06.03.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Μαυρολίθαρο», ΔΕ Δεσκάτης, Δ. Δεσκάτης, ΠΕ Γρεβενών και ΔΕ Καμβουνίων, Δ. Σερβίων - Βελβεντού, ΠΕ Κοζάνης της εταιρείας «ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως προς τη θέση εγκατάστασης του αιολικού σταθμού περισσότερα...
 • 21.02.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», ΔΕ Αλεξανδρούπολης, Δ. Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου, της εταιρείας «ENECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.