Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 21/04/2017Σημαντικά Νέα

 • 21.04.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας περισσότερα...
 • 06.04.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας περισσότερα...
 • 04.04.2017 Μη αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητας της ΡΑΕ για την αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143 παραγρ. 3 του ν. 4001/2011 περισσότερα...
 • 04.04.2017 Ανακοίνωση της ΡΑΕ για τη θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 31.03.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευση επί της δυνατότητας χρήσης αποθηκευτικών μέσων σε σταθμούς ΑΠΕ για τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής της ενέργειας ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής των ΜΔΝ περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 07.04.2017 Aίτηση μεταβίβασης της άδειας προμήθειας φυσικού αερίου της εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» περισσότερα...
 • 07.04.2017 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» περισσότερα...
 • 07.04.2017 Αίτηση τροποποίησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «VOLTERRA A.E.» περισσότερα...
 • 07.04.2017 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.» περισσότερα...
 • 06.04.2017 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2017 περισσότερα...
 • 31.03.2017 Ανάρτηση της από 23-03-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «GS GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.