Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 24/05/2017Σημαντικά Νέα

 • 08.05.2017 Έγκριση της Τροποποίησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περισσότερα...
 • 08.05.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2018-2027 περισσότερα...
 • 05.05.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΑΔΜΗΕ και TERNA σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης περισσότερα...
 • 21.04.2017 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας περισσότερα...
 • 06.04.2017 Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 24.05.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Στρογγυλή Κορυφή», των ΔΕ Μουσουρών και Βουκολιών, Δ. Πλατανιά καθώς και των ΔΕ Καντάνου και Ανατολικού Σέλινου, Δ. Καντάνου - Σέλινου, ΠΕ Χανίων της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ A.E.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου περισσότερα...
 • 24.05.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό, στη θέση «Κουρούπα», ΔΕ Φοίνικα, Δ. Αγ. Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου της εταιρείας «ΝΟΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», ως προς την απαλοιφή του ειδικού όρου περιορισμού της λειτουργίας του σταθμού κατά την κατανομή φορτίου περισσότερα...
 • 17.05.2017 Ανάρτηση της από 13-05-2017 δημοσίευσης της αίτησης της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε» στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ» και «Η ΑΥΓΗ» αντίστοιχα περισσότερα...
 • 17.05.2017 Δημοσιεύσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ στον αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο περισσότερα...
 • 12.05.2017 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 12.05.2017 Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.», λόγω αλλαγής της άσκησης δραστηριότητάς της περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.