Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2018Σημαντικά Νέα

 • 17.01.2018 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί της έγκρισης της μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών περισσότερα...
 • 15.01.2018 Ημερίδα / Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τις ΑΠΕ – Τετάρτη 24.01.2018 – 09:30 π.μ. στο Ε.Μ.Π. περισσότερα...
 • 12.01.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί προτάσεων για αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΜΗΕ περισσότερα...
 • 08.01.2018 Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης 15 Νοεμβρίου 2017 για τους συντελεστές απωλειών Δικτύου περισσότερα...
 • 05.01.2018 Απόφαση ΡΑΕ 1101/2017 σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους για το ημερολογιακό έτος 2018 περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 21.12.2017 Τροποποίηση της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «EDISON TRADING SPA», κατόπιν μεταβολής της εταιρικής της σύνθεσης και αλλαγής της επωνυμίας της περισσότερα...
 • 20.12.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό έργο στη θέση «Ρέμα Άσπρος» ΔΕ Ιτάμου, Δ. Καρδίτσας, ΠΕ Καρδίτσας, ΠΕ Κοζάνης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Α.Β.Ε.Τ.Ε.» περισσότερα...
 • 20.12.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Τρίκορφο», ΔΕ Μαρμαρίου, Δ. Καρύστου, ΠΕ Ευβοίας της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική της σύνθεση περισσότερα...
 • 18.12.2017 Ανάρτηση της από 09-12-2017 δημοσίευσης της αίτησης της “ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.” στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και από 12-12-2017 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» του Ν. Ευβοίας αντίστοιχα περισσότερα...
 • 15.12.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, στη θέση «Ποταμός Λούρος-Φράγμα στην περιοχή πηγών Αγ. Γεωργίου» ΔΕ Φιλιππιάδος, Δ. Ζηρού, ΠΕ Πρεβέζης και Ξηροβουνίου, Δ. Αρταίων, ΠΕ Άρτης της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» περισσότερα...
 • 15.12.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό στη θέση «Μαυραγάνη - Λυκοτόπι», ΔΕ Λεωνιδίου, Δ. Νότιας Κυνουρίας, ΠΕ Αρκαδίας, της εταιρείας «ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ – ΛΥΚΟΤΟΠΙ Α.Ε» περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.