Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 26/06/2017Σημαντικά Νέα

 • 26.06.2017 Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2018-2027 περισσότερα...
 • 22.06.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί α) της κοινής πρότασης των ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και β) της κοινής πρότασης των ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης περισσότερα...
 • 20.06.2017 Πιστοποίηση ΑΔΜΗΕ περισσότερα...
 • 08.06.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κοινών προτάσεων που αναπτύχθηκαν από όλους τους ΟΔΑΗΕ (Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Νominated Εlectricity Μarket Οperators/ΝΕΜΟs) περισσότερα...
 • 01.06.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τη σκοπιμότητα αναμόρφωσης του πλαισίου που διέπει την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας καθώς και την πρόβλεψη αποζημίωσης για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης περισσότερα...

περισσότερα...

Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία για Φ/Β εγκαταστάσεις

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 23.06.2017 Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τη μετοχική τους σύνθεση περισσότερα...
 • 19.06.2017 Μεταβίβαση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό, στη θέση «θέση «Ξερόδημα» ΔΕ Κροκέων και Σκάλας, Δ. Ευρώτα, ΠΕ Λακωνίας, της εταιρείας «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EMV Α.Ε.» περισσότερα...
 • 19.06.2017 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, στη θέση «Ριγανόλακκα - Παλιολήμερο», ΔΕ Χάλκειας και Αντιρρίου, Δ Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της εταιρείας «VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση περισσότερα...
 • 19.06.2017 Αίτηση παράτασης διάρκειας ισχύος της άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «DANSKE COMMODITIES A/S» περισσότερα...
 • 01.06.2017 Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 30.05.2017 Aνάρτηση της από 26-05-2017 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΚΕΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις εφημερίδες «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «Ο ΛΟΓΟΣ», περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.