Ελληνικά English
Σύνδεση Χρηστών
Αναζήτηση

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πειραιώς 132,
118 54, Αθήνα

Τηλ.: 210-37.27.400
Fax: 210-32.55.460
e-mail: info@rae.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 19/07/2018Σημαντικά Νέα

 • 19.07.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας περισσότερα...
 • 13.07.2018 Ενημερωτική Ημερίδα της ΡΑΕ για την εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (Target Model) - Παρασκευή 20.07.2018 και ώρα 09:30 - ΟΤΕ Academy περισσότερα...
 • 06.07.2018 Το Πρόγραμμα του Πανευρωπαικού Συνεδρίου "European Forum on Clean Energy for Islands", στη Νάξο 9-11 Ιουλίου 2018 περισσότερα...
 • 06.07.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για το πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (Imbalance Netting) περισσότερα...
 • 06.07.2018 ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ περισσότερα...

περισσότερα...

Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασιές έργων ΑΠΕ

Οδηγίες εγγραφής και Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρισμού

Προτάσεις, σχόλια και σχετικά κείμενα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

 • 06.07.2018 Ανάρτηση της από 19.06.2018 & 20.06.2018 δημοσίευσης της αίτησης της εταιρείας «ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στις εφημερίδες «Η ΑΥΓΗ», «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» «FINANCIAL TIMES», «THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL EDITION», αντίστοιχα περισσότερα...
 • 06.07.2018 Τροποποίηση των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τη μετοχική τους σύνθεση περισσότερα...
 • 06.07.2018 Αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2018 περισσότερα...
 • 21.06.2018 Τροποποίηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περισσότερα...
 • 19.06.2018 Ερωτηματολόγια που διαμορφώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ACER, αναφορικά με τη μελέτη του Cost of GaS Disruption (CoGD) περισσότερα...
 • 15.06.2018 Προκήρυξη διενέργειας τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τριών (3) χρήσεων της ΡΑΕ περισσότερα...

περισσότερα...

Χρήσιμα

Για μετάβαση στο παλαιό site πατήστε εδώ.

Για υποστήριξη στη συνεχή προσπάθειά μας για βελτίωση και εμπλουτισμό της παρεχόμενης πληροφόρησης, αποστείλατε τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις ή προβλήματα στο webmaster@rae.gr.