Καταναλωτές

Συχνές ερωτήσεις

1. Πως μπορώ να ελέγξω ποιο είναι το πιο φθηνό τιμολόγιο ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου;

Για να συγκρίνετε εύκολα και γρήγορα τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα εμπορικά διαθέσιμα τιμολόγια στην ελληνική αγορά, μπορείτε να συνδεθείτε στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΑΕΥ energycost.gr. Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών, δημιουργήθηκε από τη ΡΑΑΕΥ με σκοπό να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να δουν και να συγκρίνουν με τον πληρέστερο και ευκρινέστερο δυνατό τρόπο, το συνολικό κόστος των χρεώσεων ενέργειας των προσφερόμενων τιμολογίων, καθώς και το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συναρτώνται με την κατανάλωση ενέργειας.

Για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα, μπορείτε επίσης να βλέπετε την πλήρη λίστα με το σύνολο των τρεχόντων διαθέσιμων τιμολογίων όλων των Προμηθευτών και τις αντίστοιχες χρωματικές σημάνσεις στην ιστοσελίδα invoices.rae.gr της ΡΑΑΕΥ.

 

2. Έχω πρόβλημα με κάποιες από τις χρεώσεις του λογαριασμού μου.

Στην περίπτωση που έχετε πρόβλημα με τις χρεώσεις ενέργειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ή κάποιο άλλο θέμα που αφορά στον λογαριασμό σας ή την παροχή υπηρεσιών που λαμβάνετε από τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και τον αντίστοιχο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό παράπονο μέσω της πλατφόρμας myrae.gr που δημιούργησε η ΡΑΑΕΥ για αυτό το σκοπό.

Στην πλατφόρμα MyRAE μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα, είτε μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω απλής εγγραφής. Το παράπονο που θα υποβάλλετε στο MyRAE προωθείται αυτόματα στον Προμηθευτή ή Διαχειριστή Δικτύου που απευθύνεστε, ενώ το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πλήρη πληροφόρηση στη ΡΑΑΕΥ για τα στοιχεία και την εξέλιξη του αιτήματος σας, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα να παρεμβαίνει εάν κριθεί απαραίτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του παραπόνου σας από την εταιρία στην οποία απευθυνθήκατε και στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τις λύσεις που σας παρασχέθηκαν, εφόσον είστε οικιακός καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών Ενεργειακού Διαμεσολαβητή που σας προσφέρονται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας ENOMOS.

Το ENOMOS είναι η πλατφόρμα της ΡΑΑΕΥ μέσω της οποίας παρέχονται στους καταναλωτές υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στον τομέα της ενέργειας. Τη διαδικασία διαχειρίζεται ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ του καταναλωτή και του Παρόχου ενέργειας ή του Διαχειριστή Δικτύου, ενώ όλες οι υπηρεσίες ενεργειακής διαμεσολάβησης παρέχονται δωρεάν στους καταναλωτές.

Για να αιτηθείτε υπηρεσίες διαμεσολάβησης για θέμα που σας απασχολεί θα πρέπει πρώτα να έχετε καταθέσει το παράπονο σας έναντι του Παρόχου ή του Διαχειριστή Δικτύου μέσω της εφαρμογής MyRAE. Εφόσον δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση στο αίτημα ή στην καταγγελία σας από την παραπάνω διαδικασία, μπορείτε ακολούθως να προχωρήσετε σε αίτηση για ενεργοποίηση των υπηρεσιών ενεργειακής διαμεσολάβησης, στο μέτρο που δεν έχετε απευθυνθεί στα δικαστήρια ή σε άλλο φορέα επίλυσης διαφορών.

 

3. Ποιες ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρει η ΡΑΑΕΥ προς τους καταναλωτές;

Η ΡΑΑΕΥ έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα από ψηφιακές υπηρεσίες με σκοπό την ενημέρωση και ενδυνάμωση των καταναλωτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Υποβολή Παράπονων προς Προμηθευτές & Διαχειριστές Ενέργειας
  • Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Σύγκριση Τιμών Ενέργειας
  • Σύγκριση Τιμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
  • Υπηρεσία Ενεργειακού Διαμεσολαβητή
  • Υπολογισμός Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτίριων
  • Εμπιστευτική Παροχή Πληροφοριών – Whistleblowing

 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η ΡΑΑΕΥ για τους καταναλωτές στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ στο: Ψηφιακές Υπηρεσίες

 

Ως καταναλωτής ενέργειας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση οπουδήποτε στη χώρα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του πανελλαδικού δικτύου διανομής. Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου αυτού είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Εάν η εγκατάστασή σας βρίσκεται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε.).
Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται:
 η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής (η οποία, κατά περίπτωση, μπορεί να χρειάζεται να κατασκευασθεί, να τροποποιηθεί ή απλώς να ενεργοποιηθεί) και
 η σύναψη και η διατήρηση σε ισχύ σύμβασης προμήθειας με Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής σας, προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν ανήκετε στην κατηγορία των Μικρών Πελατών (οικιακοί καταναλωτές καθώς και μη οικιακοί καταναλωτές με δυναμικότητα σύνδεσης έως 25 kVA), η υποχρέωση σύναψης σύμβασης προμήθειας μπορεί να καλυφθεί μέσω της καθολικής υπηρεσίας, στην περίπτωση που μετά τη λήξη ή την καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης προμήθειάς σας, είτε δεν μπορέσετε να συμβληθείτε εκ νέου με Προμηθευτή της επιλογής σας ή επιλέξετε να μην ασκήσετε το δικαίωμα επιλογής.
Ως καταναλωτής που συνδέεται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας ρυθμίζονται ειδικότερα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής και τα σχετικά με θέματα πρόσβασης Εγχειρίδια και Οδηγίες εφαρμογής του.

Ως καταναλωτής φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περιοχής σας. Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα, αλλά καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια επέκτασής του.
Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο φυσικού αερίου απαιτείται:
 η ύπαρξη δικτύου διανομής στην περιοχή σας
 η ύπαρξη δικτύου διανομής επί της οδού στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας
 η σύνδεση του ακινήτου σας (δηλαδή η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση μετρητή) με το δίκτυο διανομής μέσω υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής
 η ενεργοποίηση της σύνδεσή σας μέσω σύναψης Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή φυσικού αερίου της επιλογής σας προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή του φυσικού αερίου
Ως καταναλωτής φυσικού αερίου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής της περιοχής σας ρυθμίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2016/589.csp?viewMode=normal ) και στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης του δικτύου διανομής.

Σύγκριση Λογαριασμών Ενέργειας
Υποβολή Παραπόνων σε Προμηθευτές/Διαχειριστές
Μητρώο Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ
Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΑΠΕ
Τιμές Ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
Αναζήτηση Πληροφοριών Αποφάσεις-Διαβουλεύσεις
Επικοινωνία με τη ΡΑΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Παρακολούθηση ενεργειακής αγοράς
Υποστήριξη Καταναλωτών
Στατιστικά δεδομένα
Ενεργειακή Διαιτησία

Ανακοινώσεις


Ενεργειακοί Δείκτες

TWh κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ελλάδα
0
TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
0
χλμ. σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού
0
χλμ. δίκτυο διανομής
0

Αναζήτηση Πληροφορίας

Αναζητήστε Τομέα, Είδος, Δραστηριότητα και Κατηγορίες Πληροφοριών
σε Νέα, Αποφάσεις, Διαβουλεύσεις και Αδειοδοτήσεις