Αναζήτηση Πληροφορίας

Αναζητήστε Τομέα, Είδος, Δραστηριότητα και Κατηγορίες Πληροφοριών
σε Νέα, Αποφάσεις, Διαβουλεύσεις και Αδειοδοτήσεις

Καταναλωτές

Συχνές ερωτήσεις

Ως καταναλωτής ενέργειας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση οπουδήποτε στη χώρα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του πανελλαδικού δικτύου διανομής. Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου αυτού είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Εάν η εγκατάστασή σας βρίσκεται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε.).
Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται:
 η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής (η οποία, κατά περίπτωση, μπορεί να χρειάζεται να κατασκευασθεί, να τροποποιηθεί ή απλώς να ενεργοποιηθεί) και
 η σύναψη και η διατήρηση σε ισχύ σύμβασης προμήθειας με Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής σας, προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν ανήκετε στην κατηγορία των Μικρών Πελατών (οικιακοί καταναλωτές καθώς και μη οικιακοί καταναλωτές με δυναμικότητα σύνδεσης έως 25 kVA), η υποχρέωση σύναψης σύμβασης προμήθειας μπορεί να καλυφθεί μέσω της καθολικής υπηρεσίας, στην περίπτωση που μετά τη λήξη ή την καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης προμήθειάς σας, είτε δεν μπορέσετε να συμβληθείτε εκ νέου με Προμηθευτή της επιλογής σας ή επιλέξετε να μην ασκήσετε το δικαίωμα επιλογής.
Ως καταναλωτής που συνδέεται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας ρυθμίζονται ειδικότερα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής και τα σχετικά με θέματα πρόσβασης Εγχειρίδια και Οδηγίες εφαρμογής του.

Ως καταναλωτής φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περιοχής σας. Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα, αλλά καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια επέκτασής του.
Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο φυσικού αερίου απαιτείται:
 η ύπαρξη δικτύου διανομής στην περιοχή σας
 η ύπαρξη δικτύου διανομής επί της οδού στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας
 η σύνδεση του ακινήτου σας (δηλαδή η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση μετρητή) με το δίκτυο διανομής μέσω υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής
 η ενεργοποίηση της σύνδεσή σας μέσω σύναψης Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή φυσικού αερίου της επιλογής σας προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή του φυσικού αερίου
Ως καταναλωτής φυσικού αερίου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής της περιοχής σας ρυθμίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2016/589.csp?viewMode=normal ) και στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης του δικτύου διανομής.

Σύγκριση Λογαριασμών Ενέργειας
Υποβολή Παραπόνων σε Προμηθευτές/Διαχειριστές
Μητρώο Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ
Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΑΠΕ
Τιμές Ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
Αναζήτηση Πληροφοριών Αποφάσεις-Διαβουλεύσεις
Επικοινωνία με τη ΡΑΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Παρακολούθηση ενεργειακής αγοράς
Υποστήριξη Καταναλωτών
Στατιστικά δεδομένα
Ενεργειακή Διαιτησία

Ανακοινώσεις


Ενεργειακοί Δείκτες

0
TWh κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ελλάδα
0
TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
0
χλμ. σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού
0
χλμ. δίκτυο διανομής