Μητρώο Βεβαιώσεων ΑΠΕ

Aρχείο μητρώου βεβαιώσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Βεβαιώσεις

Τελευταία ενημέρωση:

Δεκέμβριος 2020

Μάρτιος 2021

Μάϊος 2021

Παυθείσες

Τελευταία ενημέρωση:

Δεκέμβριος 2020

Μάρτιος 2021

Μάϊος 2021

Ειδικά Έργα

Τελευταία ενημέρωση: 

Δεκέμβριος 2020

Μάρτιος 2021

Μάϊος 2021


Aρχείο μητρώου ΦΟ.Σ.Ε. παραγωγών ΑΠΕ

Άδειες

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2020