Ανακλήσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

 

Τα αρχεία αιτήσεων για ανάκληση βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μπορείτε να δείτε τις ανακλήσεις βεβαιώσεων που έχουν δημοσιευθεί το 2020 πατώντας εδώ.