Ανακοινώσεις

  • Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάργηση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του ηλεκτρισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/941 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και με κατάργηση της Οδηγίας 2005/89/ΕΚ

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Κινδύνων στον τομέα του

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΔΑ » ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της αύξησης περιθωρίων ισχύος ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών στα Συστήματα ΜΔΝ

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 8 Φεβρουαρίου 2022, πρόσκληση, για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Ανακοίνωση σχετικά με το «Ενημερωτικό σημείωμα της Αρχής σχετικά με την κερδοφορία όλων των ενεργών εταιριών στις αγορές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου»

Για την πλήρη ενημέρωση της αγοράς, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιοποιεί: Το «Ενημερωτικό σημείωμα για