Αποφάσεις

  • Ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

  • Τομέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 536/2022

«Παράταση προθεσμίας λήψης απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-315980/15.12.2021 καταγγελίας της εταιρείας «ELPEDISON

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 329/2022

Καθορισμός διαδικασιών επαναφοράς (fallback procedures) για την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας – Ιταλίας (GRIT CCR),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 548/2022

Παράταση διάρκειας της πρακτικής άσκησης ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 555/2022

Παράταση διάρκειας της πρακτικής άσκησης μίας (1) ασκούμενης δικηγόρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.