Α.Π.Ε.-Note 2


Προκηρύξεις 2019

 

Προκήρυξη [4-5/2019] – Απόφαση ΡΑΕ 828/2019 – ΦΕΚ Β’ 3578/26.09.2019

 

Προκήρυξη [2-3/2019] – Απόφαση ΡΑΕ 441/2019 – ΦΕΚ Β’ 1558/08.05.2019

 

Προκήρυξη [1/2019] – Απόφαση ΡΑΕ 230/2019 – ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019

 


Προκυρήξεις 2018

 

Προκήρυξη [4-5-6/2018] – Απόφαση ΡΑΕ 1026/2018 – ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018

 

Προκήρυξη [1-2-3/2018] – Απόφαση ΡΑΕ 321/2018 – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018