Ηλεκτρισμός-Note 11

Συντελεστές απωλειών

 

Λεπτομέρειες υπολογισμού συντελεστών απωλειών (Απόφαση ΡΑΕ 1432/2020)

 • Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών:

Συντελεστές Απωλειών Δικτύου ΔΑΑ (Τροποποίηση)

Συντελεστές Απωλειών δικτύου Μέσης Τάσης ΕΔΔΗΕ που τροφοδοτεί το δίκτυο του ΔΑΑ

 

Μηχανισμός Κινήτρου Μείωσης Απωλειών

Κανονισμός μηχανισμού κινήτρου (Απόφαση ΡΑΕ 1432/2020)

 

Ρευματοκλοπή

 

 • Εγχειρίδιο ΡευματοκλοπώνΑπόφαση ΡΑΕ 236/2017 (ΦΕΚ Β’1871/30.5.17): Θέσπιση ΕγχειριδίουΑπόφαση ΡΑΕ 1019/2017 (ΦΕΚ Β’4496/20.12.17): Τροποποίηση (διενέργεια ελέγχων)Απόφαση ΡΑΕ 1238Α/2020 (ΦΕΚ Β’5089/18.11.20): Τροποποίηση (ορισμός ρευματοκλοπής)
 • Καθορισμός παραμέτρων ρυθμιστικού πλαισίου
Απόφαση ΡΑΕ Θέμα – Περιγραφή ΦΕΚ
1020/30.11.17 Διόρθωση Απόφασης 237/2017 ως προς τη μεθοδολογία κατανομής των εσόδων από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές Β’4496/20.12.17
237/16.3.17 Καθορισμός παραμέτρων εφαρμογής διατάξεων ΚΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές Β’1946/7.6.17

 

  • Ετήσιες εκθέσεις ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές

Έκθεση έτους 2019

 

Αρχείο κυριότερων θεμάτων

  • Ιούνιος 2020: Δημόσια Διαβούλευση για τη Μεθοδολογία Απαιτούμενου Εσόδου ΔΕΔΔΗΕ και τον Μηχανισμό Κινήτρου Απωλειών (αποτελέσματα)
  • Μάϊος 2020: Αποτελέσματα διερεύνησης ΡΑΕ αναφορικά με τις απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου

 

Ενδιαφέροντα θέματα – Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Εκθέσεις CEER για τις απώλειες δικτύου

2η έκθεση (Μάρτιος 2020)

1η έκθεση (Οκτώβριος 2017)

 

Αρχείο αποφάσεων

Συντελεστές Απωλειών ΕΔΔΗΕ

 

Συντελεστές Απωλειών Δικτύου ΔΑΑ

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 172/2007: Συντελεστές Απωλειών Δικτύου ΔΑΑ