Ηλεκτρισμός-Note 8

Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου

  • Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021-2025: Απόφαση ΡΑΕ 631/2021 (ΦΕΚ Β’4282)
  • Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2023 – Καθορισμός έργων επέκτασης Συστήματος για σύνδεση του Δικτύου προς ένταξη στο ΔΠΑ:

Απόφαση ΡΑΕ 946/2019 (ΦΕΚ Β’4069/8.11.19)

Εισήγηση Διαχειριστή Δικτύου (Ι-243838, Ι-258718)