Ηλεκτρισμός-Note 9

Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου ΔΕΔΔΗΕ

Έσοδο ΔΕΔΔΗΕ

Ρυθμιστική Περίοδος 2021 – 2024

Προηγούμενες περίοδοι

 

Χρεώσεις χρήσης ΕΔΔΗΕ

Προηγούμενες περίοδοι

 

Χρεώσεις χρήσης Δικτύου ΔΑΑ

  • Μεθοδολογία υπολογισμού Χρεώσεων Χρήσης  Δικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το Δίκτυο του ΔΑΑ (Απόφαση ΡΑΕ 1413/2011)
  • Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Απόφαση ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.11/30/οικ. 2456 (ΦΕΚ Β’300/26.2.2008)

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 567/2007

 

Αρχείο κυριότερων θεμάτων

  • Ιούνιος 2020:  Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για τη θέσπιση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου ΔΕΔΔΗΕ (αποτελέσματα)

 

Ενδιαφέροντα θέματα – Χρήσιμοι σύνδεσμοι

  • Φεβρουάριος 2021: Έκθεση του ACER για τα τιμολόγια διανομής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ιανουάριος 2020: Έκθεση του CEER για τα ρυθμιστικά πλαίσια των ενεργειακών δικτύων στην Ευρώπη
  • Απρίλιος 2020: Έκθεση του CEER για τα τιμολόγια διανομής στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης

 

Αρχείο αποφάσεων

Έσοδο και χρεώσεις ΕΔΔΗΕ

Απόφαση ΥΠΕΚΑ Δ5−ΗΛ/Β/Φ.67/2186/23882 (ΦΕΚ Β’2094/31.12.2010)

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 378/2010

  • Ετήσιο κόστος και χρεώσεις χρήσης 2010

Απόφαση ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312 (ΦΕΚ Β’947/30.6.2010)

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 505/2009

  • Ετήσιο κόστος και χρεώσεις χρήσης 2009

Απόφαση ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.15/1419/οικ.13798 (ΦΕΚ Β’1321/3.7.2009)

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 180/2009

  • Ετήσιο κόστος και χρεώσεις χρήσης 2007

Απόφαση ΥΠΑΝ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1990/19957 (ΦΕΚ Β’15/14.1.2008)

Γνωμοδότηση ΡΑΕ 294/2007