Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου κύκλου Ιουνίου 2021

Share This Post

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ για τον κύκλου Ιουνίου 2021.

 

Συνολικά υποβλήθηκαν 743 αιτήσεις με συνολική ισχύ 17,45GW.

Αναλυτικά:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ(MW)
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 302                 12,799.12
ΑΙΟΛΙΚΑ 290                   4,202.75
ΒΙΟΜΑΖΑ 5                         14.96
ΜΥΗΕ 86                       134.80
ΣΗΘΥΑ 14                       165.01
ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΠΕ 46                       131.83
ΣΥΝΟΛΟ 743                 17,448.47

 

Η Ανακοίνωση των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β’ 5291/01.12.2020), θα πραγματοποιηθεί μετά την αποτύπωση και τον έλεγχο των χωρικών δεδομένων (shape file) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένων αντιρρήσεων εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Print Friendly, PDF & Email