ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

 

ΗΜΕΡΙΔΑ της ΡΑΕ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4685/2020 για την επιβεβαίωση και επικαιροποίηση παλαιών αιτημάτων (άρθρα 23,24) & Οδηγίες για την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων

 

H ΡΑΕ, σε ειδική διαδικτυακή Ημερίδα που πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2020, και έτυχε μεγάλης συμμετοχής (πλέον των 330 ενδιαφερομένων) παρουσίασε τα δύο νέα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στην επιβεβαίωση/επικαιροποίηση των παλαιών αιτήσεων και εν συνεχεία στην αξιολόγησή τους για τη χορήγηση είτε Άδειας Παραγωγής είτε Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με το νέο νόμο 4685/2020.

Η Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας σχεδίασε και υλοποίησε τα πληροφοριακά αυτά  συστήματα σε συνεργασία με την εταιρεία CosmoONE.

Την ημερίδα διηύθυνε ο Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής της Ομάδας Διαγωνισμών ΑΠΕ και Δ/ντης του Γραφείου Τύπου και Δήμοσίων Σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής ενέργειας, ο οποίος χαρακτήρισε καινοτόμα για την αδειοδότηση των ΑΠΕ τα νέα πληροφοριακά συστήματα και τόνισε ότι: «Μετά την έγκριση του νέου μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ από την ΕΕ (SA 44666), την έγκριση του νέου πλαισίου διαγωνισμών ΑΠΕ από την ΕΕ (SA 48143) – ήδη μετά από 4 διαγωνισμούς υλοποιούνται 2,09GW έργα ΑΠΕ και τις ενέργειες της ΡΑΕ που κατέστησαν πλεονασματικό τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, η Ελλάδα προσέλκυσε μεγάλο πλήθος επενδυτών στον τομέα των ΑΠΕ που αποτυπώθηκε με την υποβολή εκατοντάδων αιτήσεων στην Αρχή. Έτσι, ένα χρόνο πριν, αντιλαμβανόμενη η Αρχή τον ερχομό μεγάλου πλήθους αιτήσεων και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2019, στην ειδική Ημερίδα με όλους τους φορείς των ΑΠΕ στο πλαίσιο της 84η ΔΕΘ τις θέσεις της και τις προτάσεις της για το πώς θα διαχειριστεί το μεγάλο όγκο των αιτήσεων μέσω απλοποίησης της όλης διαδικασίας και της ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος με αυτοματισμούς και πρόσβασης με χρήση Κωδικών TAXIS. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, έχουμε πλέον τον νέο νόμο 4685/2020 ο οποίος κινείται ακριβώς στην κατεύθυνη αυτή: της απλοποίησης της αξιολόγησης και της διαχείρισης του μεγάλου πλήθους των παλιών αιτημάτων αλλά και αντιμετώπισης των νέων».

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής Ημερίδας γνωστοποιήθηκε ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 23 και 24του ν. 4685/2020 :

Α. Δικαίωμα υποβολής στο νέο πληροφοριακό σύστημα έχουν όσοι κατέθεσαν αιτήματα έως τον κύκλο του Ιουνίου 2018, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας αυτής  οφείλουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου  να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν το φάκελο της αίτησης τους ως προς τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Για τα αιτήματα αυτά δεν απαιτείται η καταβολή επιπλέον τέλους.

Η ΡΑΕ έχει ήδη αναρτήσει ειδικό επεξηγηματικό οδηγό σύμφωνα με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν την εγγραφή και εν συνεχεία να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Β. Δικαίωμα υποβολής στα νέα πληροφοριακά συστήματα έχουν όσοι κατέθεσαν αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 έως τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί Άδειες Παραγωγής. Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, οφείλουν να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης από Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 πμ έως Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00 μμ. Η επικαιροποίηση αφορά αποκλειστικά στα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών.

Τα έργα αυτά έχουν υποχρέωση εφάπαξ πληρωμής ειδικού τέλους (άρθρο 17 και παράγραφος 4 του άρθρου 24).

Η ΡΑΕ θα αξιολογήσει τα αιτήματα ανά κύκλο υποβολής και όλοι οι αιτούντες που πληρούν τα κριτήρια του νέου νόμου θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προβούν στην πληρωμή του ειδικού τέλους εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το νόμο.

Η εγγραφή των ενδιαφερομένων στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται μέσω taxisnet.

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Σημειώθηκε ότι πολλά αιτήματα δεν έχουν δηλώσει στην αίτησή τους που υπέβαλαν στην ΡΑΕ το ΑΦΜ το οποίο αποτελεί το μοναδικό στοιχείο για την είσοδο στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα για να καταστεί εφικτή εν συνεχεία η επιβεβαίωση/επικαιροποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν στο  email: support@cosmoone.gr, τον αριθμό της αίτησης (Γ-….) και το ΑΦΜ του νομικού προσώπου που την υπέβαλε στη ΡΑΕ ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα η βάση δεδομένων και να είναι εφικτή πλέον η πρόσβαση κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής (Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00).

Η Αρχή λοιπόν καλεί τις εταιρείες να ελέγξουν τα εκκρεμή αιτήματά τους από τον κατάλογο που έχει αναρτηθεί και να προβούν άμεσα στην ενημέρωση του ΑΦΜ τους.

Σε αναλυτική παρουσίαση των δύο νέων πληροφοριακών συστημάτων προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της CosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε  «Το νέο πληροφοριακό σύστημα υποβολής παλαιών αιτημάτων ΑΠΕ το οποίο αναπτύσσουμε για την ΡΑΕ, ενσωματώνει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Είναι η πρώτη εφαρμογή B2G (Business to Government) η οποία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. με το TAXISnet,  για να εξασφαλίσει την πιστοποιημένη πρόσβαση και χρήση Φυσικών και Νομικών προσώπων σε επιχειρησιακό λογισμικό που παρέχεται υπό μορφή υπηρεσίας (SaaS – Software as a Service) από Ιδιωτική Εταιρία για λογαριασμό  Δημόσιας Αρχής. Ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΡΑΕ, ένα απλό στην λειτουργία του σύστημα, για ένα πολύπλοκο από την φύση του περιβάλλον,  το οποίο  χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές κανόνων, εξυπηρετεί άτομα και εταιρίες με  διαφορετικό τεχνικό υπόβαθρο, μέγεθος, δυνατότητες και κουλτούρα και έχει ενσωματωμένες   απαιτήσεις διασύνδεσης και ανταλλαγής στοιχείων με τρίτους δημόσιους φορείς και τραπεζικά ιδρύματα. Εργαζόμαστε εντατικά κάτω από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη τέτοιου επιπέδου λογισμικού ώστε παραδώσουμε ένα σύστημα υψηλής αξιοπιστίας και ασφάλειας, με  υψηλότατο βαθμό χρηστικότητας, ενσωματώνοντας φιλικές για τον χρήστη, και κατανοητές για την επιχείρηση διαδικασίες, που θα υλοποιούν το ευρύτερο πλαίσιο αδειών ΑΠΕ.  Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα το πετύχουμε»

Από την πλευρά του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας και Τήρησης Μητρώων και Αρχείων της ΡΑΕ, κ. Ιωάννης Χαραλαμπίδης, παρουσίασε οδηγό υποβολής χωρικών στοιχείων και συγκεκριμένα παραδείγματα για την σωστή εφαρμογή των περιορισμών χωροθέτησης των σταθμών ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4685/2020 επισημαίνοντας «πόσο σημαντική είναι η σωστή επικαιροποίηση των χωρικών δεδομένων των παλαιών αιτήσεων, καθώς με την σωστή υποβολή των στοιχείων χωροθέτησης των σταθμών ΑΠΕ, η διαδικασία ελέγχου θα μπορεί να γίνει απρόσκοπτα και γρήγορα.».

Τέλος σημειώθηκε με έμφαση ότι η ΡΑΕ επεξεργάζεται το νέο Κανονισμό Βεβαιώσεων παράλληλα με την ανάπτυξη του 3ου πληροφοριακού συστήματος που θα υποδεχθεί τις νέες αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού. Επίσης ενημερώθηκε η ενεργειακή αγορά ότι τα νέα αιτήματα απλών τροποποιήσεων υφιστάμενων αδειών παραγωγής για τα οποία πριν τον νόμο 4685/2020 εκδίδονταν «Βεβαίωση» από τη Γραμματεία της ΡΑΕ, πλέον απαιτείται η έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού σε αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας, γεγονός που έχει αυξήσει κατά πολύ τον φόρτο εργασίας στην Αρχή μέχρι να λειτουργήσει το νέο πληροφοριακό σύστημα. Τα αιτήματα αυτά αφορούν κυρίως ώριμα έργα πολλά εκ των οποίων έχουν επιτύχει σε διαγωνιστική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής Ημερίδας πάνω από 50 συμμετέχοντες πήραν το λόγο με σύντομες τοποθετήσεις και έθεσαν σωρεία ερωτημάτων, τα οποία απαντήθηκαν εμπεριστατωμένα από τους εισηγητές.

Επισυνάπτονται:

Παρουσιάσεις στο πλαίσιο της Ημερίδας της ΡΑΕ (12.06.2020)

1.       Παρουσίαση των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4685/2020 και των ενεργειών της ΡΑΕ,  Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδ. Επιστήμονας, Συντονιστής Ομάδας Διαγωνισμών ΑΠΕ, Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, ΡΑΕ

2.       Παρουσίαση του 1ου Πληροφοριακού συστήματος, Θανάσης Πετμεζάς, Δ/νων Σύμβουλος, cosmoONE

3.       Παρουσίαση του 2ου Πληροφοριακού συστήματος, Θανάσης Πετμεζάς, Δ/νων Σύμβουλος, cosmoONE

4.       Παρουσίση επικαιροποίησης χωρικών δεδομένων, Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Αδειοδοτικής Διαδικασίας & Τήρησης Μητρώων και Αρχείων, ΡΑΕ

 

 

Οδηγοί για τα πληροφοριακά συστήματα και Οδηγίες για την επιβεβαίωση/επικαιροποίηση

5.       Οδηγός για την εγγραφή φυσικού προσώπου (1ο πληροφοριακό σύστημα – Αιτήματα έως τον κύκλο Ιουνίου 2018)

6.       Οδηγός γαι την εγγραφή νομικού προσώπου(1ο πληροφοριακό σύστημα – Αιτήματα έως τον κύκλο Ιουνίου 2018)

7.       Οδηγός για την υποβολή παλαιών αιτημάτων έως τον κύκλο Ιουνίου 2018 (1ο πληροφοριακό σύστημα – Αιτήματα έως τον κύκλο Ιουνίου 2018)

8.       Οδηγός υποβολής χωρικών στοιχείων

9.       Υποδείγματα υποβολής χωρικών στοιχείων (shape files) για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ

10.   Κατάλογος αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τον Κύκλο του Σεπτεμβρίου 2018 έως και τον κύκλο του Δεκεμβρίου 2019 και για τις οποίες πρέπει να σταλεί ο ΑΦΜ για να καταστεί εφικτή η επιβεβαίωση/επικαιροποίση (support@cosmoone.gr)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΑΕ


(Δελτίο Τύπου)

Print Friendly, PDF & Email