Τροποποιήσεις & Μεταβιβάσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

 

Τα αρχεία αιτήσεων για τροποποίηση βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μπορείτε να δείτε τις τροποποιήσεις βεβαιώσεων που έχουν δημοσιευθεί το 2020 πατώντας εδώ.