Φυσικό Αέριο-Note 2

ΕΔΑ Αττικής

 

ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας

 

ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας

 

Hengas

Η εταιρεία είναι κάτοχος Άδειας Διανομής στους Δήμους Δεσκάτης, Πολυγύρου, Παιονίας, Έδεσσας και Μεγαλόπολης. Δεν έχει λάβει ακόμη Άδεια Διαχείρισης των δικτύων αυτών.