Greensteel (06102014)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ανάρτηση των από 25-09-2014 δημοσιεύσεων της αίτησης της «GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES A.E.» στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

« ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «GREENSTEEL – CEDALION COMMODITIES A.E.», που εδρεύει στην Κηφισιά, στην οδό Κόκκοτα αρ. 11, ΤΚ 145 61 με ΑΦΜ 999644844, υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-187919/15-9-2014) για  χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010) και σύμφωνα με το νόμο 3428/2005 και την τροποποίηση αυτού Ν.4001/2011. Η εν λόγω άδεια θα ισχύσει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον ισχύον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

 Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, καθώς τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του».

Print Friendly, PDF & Email