Gunvor International B.V. (15/05/2013)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ανάρτηση της από 15/05/2013 δημοσίευσης της αίτησης της GUNVOR INTERNATIONAL B.V στις εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»

Η εταιρεία με την επωνυμία « GUNVOR INTERNATIONAL B.V», που εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στην οδό Herengracht 498, 1017 CB υπέβαλε αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-171258/02-5-2013) για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σύμφωνα με τον  Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010), και σύμφωνα με το νόμο 3428/2005 και την τροποποίηση αυτού Ν.4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον ισχύον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 464/19.04.2010).

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Print Friendly, PDF & Email