Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ενέργειας για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης

Share This Post

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 12 Νοεμβρίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την «Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και τη Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ενέργειας για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης» και την από 23 Νοεμβρίου 2021 παράταση αυτής, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

 

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημερομηνία αποστολής: 23.11.2021 / 16.12.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: I-314229 / Ι-316027
    Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  2. Ημερομηνία αποστολής: 20.12.2021
    Αριθμός πρωτοκόλλου: I-316303
    Αποστολέας: ΕΣΑΗ
Print Friendly, PDF & Email