GREEΚ ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E. (5/12/2013)

Share This Post

Ανάρτηση της από 5-12-2013 δημοσίευσης της αίτησης της «GREEΚ ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.» και δ.τ. «GREEN» στις εφημερίδες «ΗΑΥΓΗ» και «Ο ΛΟΓΟΣ», σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 464/19.04.2010).
« ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIROMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.» με τον διακριτικό τίτλο «GREEN», που εδρεύει στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 57, νομίμως εκπροσωπούμενη, ανακοινώνει ότι υπέβαλε την 18η Νοεμβρίου 2013 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), αίτηση (αριθμός πρωτοκόλλου Ι-177945) για τη χορήγηση στην ανωτέρω εταιρεία, ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, ιδία στον Νόμο 4001/2011 (τροποποίηση του Ν.3428/2005) και τον ισχύοντα Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’464/19.04.2010). Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση, να υποβάλλει ενώπιον της ΡΑΕ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Print Friendly, PDF & Email