ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής για δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για Φ/Β και Αιολικές εγκαταστάσεις

(Απόφαση ΡΑΕ 834/2020 – ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020)

 

Σε συνέχεια της από 20/05/2020 Ανακοίνωσης της ΡΑΕ, με την οποία ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφαση της Αρχής, με την οποία προκηρύχθηκαν δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορων έργων ΑΠΕ, η ΡΑΕ ενημερώνει ότι η εν λόγω Απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Απόφαση ΡΑΕ 834/2020 – ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020

και ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την Προκήρυξη.

Σημειώνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ότι στις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής αρκεί η αναφορά στην υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφαση της Αρχής.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://register.marketsite.gr/rae

και ακολούθως να υποβάλει την αίτησή του και όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ακολουθούν λεπτομερείς Οδηγοί:

1.       Οδηγός εγγραφής φυσικού προσώπου

2.       Οδηγός εγγραφής εταιρείας και χρήστη

3.       Οδηγός εγγραφής νέου χρήστη σε υπάρχουσα εταιρεία

4.       Οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 17:00

Print Friendly, PDF & Email