ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
 

Διαδικτυακή ημερίδα της ΡΑΕ με θέμα:

Μελέτη για τις ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων διείσδυσης ΑΠΕ της Ελλάδας

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση της ενεργειακής αγοράς, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για να παρουσιάσει τη μελέτη της αναφορικά με τις ανάγκες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μεσοπρόθεσμη βάση στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΕΔΣ). Η μελέτη εκπονήθηκε από το ΕΜΠ και εξετάζει τη αναγκαιότητα αποθηκευτικών σταθμών προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία του ΕΔΣ υπό τις συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ του ΕΣΕΚ, με έτος αναφοράς το 2030. Κύρια ζητήματα τα οποία πραγματεύεται η μελέτη είναι τα εξής:

·           Αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία αποθηκευτικών σταθμών διαφορετικού μεγέθους και τεχνολογίας.

·           Αναγκαία πρόσθετη ικανότητα αποθήκευσης στο ΕΔΣ για τους δεδομένους στόχους του ΕΣΕΚ.  Ενδεδειγμένη κατανομή της σε τεχνολογίες (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες).

·           Συσχέτιση αναγκών αποθήκευσης με το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ.

Μετά τους χαιρετισμούς και την παρουσίαση της μελέτης θα ακολουθήσει διαδικτυακή συζήτηση / στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους της ενεργειακής αγοράς επί του περιεχομένου και των κύριων συμπερασμάτων της εν λόγω μελέτης.

Επισημαίνεται ότι στη διαδικτυακή ημερίδα υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (1.000 συμμετέχοντες) και επομένως οι πρώτες 1.000 εγγραφές θα γίνουν αποδεκτές αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΕΓΓΡΑΦΗ για παρακολούθηση της Ημερίδας:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1504781025315553039