ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
 H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 27 Απριλίου 2020 πρόσκλησής της για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/270420.csp) ανακοινώνει προς διευκρίνιση των ενδιαφερόμενων διαγωνιζόμενων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας,  ότι η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων για την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος (τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στο site της ΡΑΕ),  είναι 01η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα έως τις 14:00μμ.