ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
 H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 07 Μαΐου 2020 πρόσκλησής της για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/maj/070520.csp) ανακοινώνει προς διευκρίνιση των ενδιαφερόμενων διαγωνιζόμενων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ότι η  καταληκτική προθεσμία κατάθεσης φακέλων για την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος (τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στο site της ΡΑΕ),  είναι η 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη έως τις 14:00μμ.