ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176/2021 Έγκριση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όπως ισχύουν

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Έγκριση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των εταιρειών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 176/2021