Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την πρόταση του Υπουργού ΥΠΕΝ για τα Μέλη της Ολομέλειας της Αρχής

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4001/2011, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/29652/2077/30.3.2021 έγγραφό του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, πρότεινε τον διορισμό στη ΡΑΕ ως Μελών της Ολομέλειας της Αρχής:

  1. του κ. Δημητρίου Φούρλαρη του Κωνσταντίνου στη θέση του Αντιπροέδρου Β΄,
  2. του κ. Κομνηνού Κόμνιου του Γεωργίου στη θέση Μέλους,
  3. του κ. Στέφανου Μανιά του Νικολάου στη θέση Μέλους και
  4. του κ. Δημητρίου Παπαντώνη του Ευαγγέλου στη θέση Μέλους.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω πρότασης του Υπουργού.

Περαιτέρω, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4001/2011, αναρτώνται τα στοιχεία των συμμετεχόντων στη σχετική υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/124348/24-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΙΩ4653Π8-Λ86) Προκήρυξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλην όσων έχουν ρητώς αιτηθεί τη μη δημοσιοποίησή τους, όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.