Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία V και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από την εν λόγω Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1648/2020 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθ. 4/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 5760/28.12.2020)

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2. και 13.2 της υπ’ αριθμ. Προκήρυξης 4/2020, σας ενημερώνει για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 429/20.05.2021 Απόφασή της  η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας V σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 Προκήρυξη.

 Σύνολο έργων: 126

Συνολική Ισχύς: ~ 1.090,27 MW

 

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας V: 350 MW

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 429/2021

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας V θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

 

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Μαΐου ως εξής:

Κατηγορία V

Δευτέρα 24 Μαίου και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.