Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης επί της σκοπούμενης τροποποίησης των άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 18 Μαΐου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της σκοπούμενης τροποποίησης των άρθρων 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, αναφορικά με το πλαίσιο αλλαγής Προμηθευτή, δημοσιοποιεί τον πίνακα των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 24.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303064

Αποστολέας: Clarus Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών A.E.

 

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 31.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303584

Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

 

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 31.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303585

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – OΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (PROTERGIA) 

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 31.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303586

Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΠΕΝ)

 

  1. Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 31.05.2021

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303587

Αποστολέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΕΠΗΕ)

 

 Η ΡΑΕ ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη Δημόσια Διαβούλευση.