Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 25 Μαΐου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

 1. Ημερομηνία αποστολής: 31.05.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303492
  Αποστολέας:  ΣΠΕΦ
 2. Ημερομηνία αποστολής: 31.05.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-303578
  Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
 3. Ημερομηνία αποστολής: 09.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304308
  Αποστολέας: ΕΛΕΤΑΕΝ
 4. Ημερομηνία αποστολής: 10.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304397
  Αποστολέας: VOLTERRA A.E.
 5. Ημερομηνία αποστολής: 10.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304399
  Αποστολέας: ENEL GREEN POWER HELLAS A.Ε.
 6. Ημερομηνία αποστολής: 10.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304498
  Αποστολέας:  ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
 7. Ημερομηνία αποστολής: 11.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304592
  Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
 8. Ημερομηνία αποστολής: 11.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304510
  Αποστολέας: EΣΕΠΗΕ
 9. Ημερομηνία αποστολής: 14.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304661
  Αποστολέας: ΕΣΠΕΝ
 10. Ημερομηνία αποστολής: 15.06.2021
  Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-304717
  Αποστολέας: ΕΣΑΗ