Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης, ενημερώνει για την υποβολή απόψεων από δύο Συμμετέχοντες.

Συμμετέχοντες:

  1. Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου:  Ι-306227 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 12/7/2021

  1. Αποστολέας: Volterra

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-306231 – Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 12/7/2021