Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 23 Ιουλίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση μιας εταιρείας που αιτήθηκε τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων και των απόψεών της.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 02.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307586
Αποστολέας: ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307711
Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

3. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307717
Αποστολέας: ELPEDISON

4. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307727
Αποστολέας: ΔΕΣΦΑ

5. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307746
Αποστολέας: BLUE GRID GAS & POWER

6. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307753 –
Αποστολέας: Φυσικό Αέριο – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

7. Ημερομηνία αποστολής: 03.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307779
Αποστολέας: ΔΕΔΑ

8. Ημερομηνία αποστολής: 04.08.2021
Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-307791
Αποστολέας: ΖΕΝΙΘ