Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 27.08.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308756 (pdf) / Ι-308756 (xlsx) , Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ
  2. Ημερομηνία αποστολής: 30.08.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308826, Αποστολέας: ΔΕΗ Α.Ε.
  3. Ημερομηνία αποστολής: 30.08.2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-308821, Αποστολέας: ΕΣΑΗ