Νέα Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Κατόπιν αιτημάτων συμμετεχόντων στην αγορά, η ΡΑΕ ανακοινώνει παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου, καθώς και της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των διατάξεων της 7ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ μόνο ως προς το μέρος που αφορούν στο Βάθρο Εμπορίας, έως τη  Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021