Απόφαση ΡΑΕ για την παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σε σχέση με τη συντέλεση της διασύνδεσης της Α΄ Φάσης της νήσου Κρήτης

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Η ΡΑΕ, με την υπ’ αριθμ. 734/28.09.2021 Απόφασή της, κατόπιν αξιολόγησης του επιπέδου της τεχνικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας των αρμόδιων Διαχειριστών (ΑΔΜΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, ΔΕΔΔΗΕ και Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας) για την έναρξη εφαρμογής του υβριδικού πλαισίου αγοράς της Κρήτης βάσει του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, έκρινε σκόπιμη και αναγκαία τη μετάθεση της Δήλης Ημέρας συντέλεσης της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης της Φάσης Α΄ κατά ένα μήνα, ήτοι 1η Νοεμβρίου 2021.