Σύγκριση Λογαριασμών Ενέργειας
Υποβολή Παραπόνων σε Προμηθευτές/Διαχειριστές
Μητρώο Αδειών Παραγωγής ΑΠΕ
Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΑΠΕ
Τιμές Ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
Αναζήτηση Πληροφοριών Αποφάσεις-Διαβουλεύσεις
Επικοινωνία με τη ΡΑΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Παρακολούθηση ενεργειακής αγοράς
Υποστήριξη Καταναλωτών
Στατιστικά δεδομένα
Ενεργειακή Διαιτησία

Announcements

Consumers

Frequently asked questions

As an energy consumer for domestic or business use, you have the right to access electricity supply through the nationwide distribution network, anywhere in the country.

The competent authority for the provision of access through this network is the Administrator of the Hellenic Electricity Distribution Network (HEDNO SA). If your facility is located within the Athens International Airport, the competent authority for the provision of access is the Network Administrator of the Athens International Airport (company AIA SA).

Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται:

For accessing electricity supply the following is required:

  • the connection of your property to the distribution network (which, in some cases, may need to be constructed, modified, or simply activated) and
  • the maintenance of a supply contract with an Electricity Supplier of your choice, to start the supply of electricity

If you belong to the category of Small Customers (household consumers as well as non-household consumers with a connection capacity of up to 25 kVA), the obligation to make a supply contract can be met through the ultimate service, in case of the expiration or termination of your previous supply contract, or you cannot re-contract with a Vendor of your choice or choose not to exercise your option.

As a consumer, connected to the Hellenic Electricity Distribution Network, your rights and obligations are regulated by the Hellenic Distribution Network Code as well as the Manuals and Instructions relevant to access issues and its implementation.

Ως καταναλωτής φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περιοχής σας. Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα, αλλά καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια επέκτασής του.
Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο φυσικού αερίου απαιτείται:
 η ύπαρξη δικτύου διανομής στην περιοχή σας
 η ύπαρξη δικτύου διανομής επί της οδού στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας
 η σύνδεση του ακινήτου σας (δηλαδή η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση μετρητή) με το δίκτυο διανομής μέσω υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής
 η ενεργοποίηση της σύνδεσή σας μέσω σύναψης Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή φυσικού αερίου της επιλογής σας προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή του φυσικού αερίου
Ως καταναλωτής φυσικού αερίου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής της περιοχής σας ρυθμίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2016/589.csp?viewMode=normal ) και στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης του δικτύου διανομής.

RAE in numbers
0
Licensing Licenses
0
KW from RES
0
RES projects
0
RES projects