ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4149/2021

Share This Post

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36,358 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,358 MW στη θέση ΒΡΑΧΙΟΛΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ, του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΜΠΟΖΟΝΙΟ Μ ΑΕ». (ΑΔ-08756)

Print Friendly, PDF & Email