Αίτηση τροποποίησης άδειας ΦοΣΕ της εταιρείας «MYTILINEOS».

Share This Post

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Αρτέμιδος 8, ΤΚ 151 25 Μαρούσι Αττικής και είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-03783 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 565/2019 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296881/18.02.2021 αίτηση τροποποίησης της εν λόγω άδειας, λόγω αύξησης της ισχύος από 500 MW σε 1.500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κανονισμού Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως τις 24.03.2021).

Print Friendly, PDF & Email