ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0394/2021

Share This Post


Για Υβριδικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 12,0 MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 27,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 27,0 MW, στη θέση ΤΣΙΛΙΒΔΙΚΑΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΛΑΠΠΑΙΩΝ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ και ΦΟΙΝΙΚΑ, των Δήμων ΡΕΘΥΜΝΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 0984/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)

Print Friendly, PDF & Email