Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 26.08.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
26/08/2022 Λιγνίτης 205.38 9,482,244.59 4,764,123.99 4,718,120.60
26/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 30,730,862.18 30,105,043.50 625,818.68
26/08/2022 ΑΠΕ 85.00 9,906,718.25 2,682,916.63 7,223,801.63
26/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,386,226.77 797,216.00 3,589,010.77
Σύνολα: 54,506,051.80 38,349,300.12 16,156,751.68
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας