Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 18.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
18/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,055,141.40 2,170,048.60 885,092.80
18/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 6,553,160.57 6,553,160.57 0.00
18/09/2022 ΑΠΕ 85.00 13,476,644.59 4,342,771.22 9,133,873.37
18/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 1,767,185.73 544,267.40 1,222,918.33
Σύνολα: 24,852,132.29 13,610,247.79 11,241,884.50
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας