Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 23.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η.
23/09/2022 Λιγνίτης 214.22 5,097,721.80 2,668,324.32 2,429,397.48
23/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 21,462,659.18 21,451,123.81 11,535.37
23/09/2022 ΑΠΕ 85.00 14,112,289.74 3,068,677.48 11,043,612.26
23/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,383,631.65 551,152.00 1,832,479.65
Σύνολα: 43,056,302.37 27,739,277.61 15,317,024.76
Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας