Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 24.09.2022

Share This Post

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης

Τεχνολογία

ΡΤΕΠ

Αρχική Αξία

Ε.Π.Α.Ε.Η.

Ε.Ε.Α.Ε.Η.

Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα

Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής

24/09/2022

Λιγνίτης

214.22

4,800,635.82

2,668,324.32

2,132,311.50

82,452,350.66

375,227,984.03

24/09/2022

Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου

564.18

17,068,092.18

17,048,045.10

20,047.08

1,873,646.90

231,529,617.12

24/09/2022

Φυσικό Αέριο Ανοικτού Κύκλου

797.30

 

 

 

 

126,462.63

24/09/2022

ΑΠΕ

85.00

12,647,295.49

2,996,878.41

9,650,417.08

343,987,637.59

1,110,800,109.80

24/09/2022

Μεγάλο Υδροηλεκτρικό

112.00

2,499,503.83

575,529.70

1,923,974.13

55,634,906.21

265,908,031.46

  

Σύνολα:

37,015,527.31

23,288,777.52

13,726,749.79

483,948,541.36

1,983,592,205.04

Print Friendly, PDF & Email

ΡΤΕΠ: Ρυθμιζόμενη Τιμή Εσόδων Παραγωγών

Ε.Π.Α.Ε.Η.: Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Ε.Ε.Α.Ε.Η.: Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας