Αναφορές Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-2023

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις μηνιαίες αναφορές σχετικά με τη λειτουργία της Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2023.